Hệ thống phân phối sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH – NAKYDACO có mặt rộng khắp các tỉnh thành Việt Nam